Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, помещение №12 с площ от 223.30кв.м., разположено в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна

март 6, 2020

Заповед № 173 от 06.03.2020 за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, помещение №12 с площ от 223.30кв.м., разположено в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна

Заповедта можете да изтеглите тук: Заповед № 173 от 06.03.2020