Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на следния имот частна общинска собственост – помещение №1 с полезна площ 32.50кв.м., разположено в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна.

септември 18, 2020

ЗАПОВЕД № 595 гр.Трявна,17.09.2020 г.