За провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет стопански години на имот от ОПФ – земя по чл.19 от ЗСПЗЗ

март 31, 2021

Заповед №180/22.03.2021г.