Заповед № 227/09.04.2021 г.За провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение

април 13, 2021

Заповед