Заповед № 378/05.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване

юни 5, 2020

Заповед № 378/05.06.2020 г. за повторно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на следния имот – частна общинска собственостЧаст от имот – частна общинска собственост, плувен комплекс с обща площ, която се отдава 2042.32кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1790 по КККР на гр.Трявна /АОС № 78/02.02.1998г. и АОС 55/ 05.12.2007г./.

Заповедта можете да изтеглите тук: Заповед № 378/05.06.2020 г.