Заповед № 515 гр. Трявна, 06.08.2021г. за откриване на процедура за продажба в пакет чрез публично оповестен конкурс на ПИ 73403.501.3051 и ПИ 73403.501.2373

август 10, 2021

Заповед № 515 гр. Трявна, 06.08.2021г.