Заповед № 523/13.08.2020 г.за провеждане на отделни публични търгове с явно наддаване

август 14, 2020

Заповед № 523/13.08.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на отделни публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на следните имоти частна общинска собственост – помещения в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна, както следва:

Обект № 5 – магазин / ателие с полезна площ 36.80 кв.м
Обект № 6 – магазин / ателие с полезна площ 31.70 кв.м
Обект № 7 – магазин / ателие с полезна площ 24.60 кв.м
Обект № 8 – магазин / ателие с полезна площ 42.90 кв.м
Обект № 12 – детски кът /детски център с полезна площ 223.30 кв.м

Заповедта може да изтеглите тук: Заповед № 523/13.08.2020 г.