Заповед за изменение на процедура по провеждане на публичен търг

май 15, 2020

Заповед № 329/14.05.2020 г. относно изменение на Заповед № 173/06.03.2020 г., с която е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, помещение №12 с площ от 223.30кв.м., разположено в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна

Заповедта можете да изтеглите тук: Заповед № 329/14.05.2020 г.