Заповед за изменение на процедура по провеждане на публични търгове

май 15, 2020

Заповед № 328/14.05.2020 г. относно изменение на Заповед № 132/20.02.2020 г., с която е открита процедура за провеждане на отделни публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години за магазини/ателиета
Заповедта можете да изтеглите тук: Заповед № 328/14.05.2020 г.