Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет стопански години на имот от ОПФ – земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, с площ 11,226 дка

юни 3, 2022

ЗАПОВЕД № 275 гр. Трявна, 27.05.2022г.