„ТИ ПОКАЗВАШ – НИЕ ЧИСТИМ“ – НОВА ЕКОКАМПАНИЯ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

ноември 10, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Всички ние знаем колко е важно да поддържаме и да се грижим за чистия и приветлив вид на малките и големи населени места, колко е важно да събираме и да разделяме правилно битовите отпадъци, да изграждаме и да утвърждаваме всеки ден едно отговорно и целенасочено екологично поведение към опазване на околната среда, да бъдем ние и нашите деца добрите пазители на  мястото, където живеем.

За да продължим заедно да вървим в тази посока, да управляваме успешно различните потоци отпадъци и да намалим броя на нерегламентираните сметища, неправилно изхвърлените отпадъци в градската и околната среда, ние както всяка друга община се нуждаем и от Вашата подкрепа! Затова поставяме началото на нова екокампания под наслов „Ти показваш – Ние чистим“. Инициативата има за цел да направи всички нас още по-активни в този започнат процес и с общи усилия да поддържаме чистотата на населените места и околната среда в Община Трявна.

Използвайте Вашите смарт телефони или фотоапарати, снимайте местата, където нерегламентирано са изхвърлени битови или строителни отпадъци, изпратете ни ги и ние ще се погрижим те да бъдат изчистени. Нека създадем едно успешно взаимодействие с благоприятно влияние за всички нас.

Всички сигнали за замърсени територии и нерегламентирани сметища от изхвърлени битови и строителни отпадъци може да ни изпращате на официалния имейл адрес на Община Трявна – tryavna@tryavna.bg или на двете официални фейсбук страници – „Община Трявна“ и „Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна“. Всеки сигнал и извършената по него дейност ще бъдат публикувани съответно на страницата на Община Трявна, в раздел „Новини“.

Припомняме, че към момента, на територията на Община Трявна са налични и разпределени общо 40 комплекта жълти и зелени контейнера за разделно събиране на битови отпадъци на „Еко Партнърс“ – 33 в Трявна и 7 в Плавковци. В най-кратки срокове се очаква поставянето и на още 5 нови комплекта в Трявна – по два жълти и по два зелени контейнера ще бъдат разположени в кв. “Кисийска мера” и по един комплект ще бъде разположен в кв. “Хитревци”, в кв. “Светушка” на ул. “Цаньо Шишков” и на ул. “Украйна” пред ВиК-Трявна.

Освен местата за правилно събиране и изхвърляне на битови отпадъци, Община Трявна продължава предоставянето и на услугата за извозване на строителни отпадъци от домакинствата и местния бизнес. Налични са 3 бр. стоманени контейнера с вместимост 6 куб. м., които могат да бъдат използвани и за всякакъв вид едрогабаритни неопасни отпадъци. Контейнерът се доставя на адрес при заявка от потребителя и може да се използва в продължение на една седмица. Цената за посочения период е 96 лв. с ДДС, като за всеки следващ ден се заплащат по 18 лв. с ДДС. Заявки се приемат на тел: 0896841344 – Цанка Николова – ръководител звено „Чистота“ в Община Трявна.