ТОТКА ДИМИТРОВА: „ТРЯВНА Е ЕДНА ОТ МАЛКОТО ОБЩИНИ У НАС С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДКРЕПА НА ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ“

октомври 13, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес се срещаме с директора на „Социални услуги в общността“ към Община Трявна- г-жа Тотка Димитрова. Говорим за социалните и здравни услуги, които се предоставят у нас, тяхното качество, оценка, нагласата на потребителите и не на последно място желанието за работа и дали социалната дейност е просто професия или нещо повече за социалните работници.

Г-жо Димитрова, според данни на Агенцията за социално подпомагане у нас има сериозен недостиг на капацитет за предоставяне на социални услуги и разлики в покритието им. Какво е положението при нас в момента?

г-жа Тотка Димитрова – директор „Социални услуги в общността“ – Община Трявна
„Трявна е една от малкото общини в България, която успява да задоволи почти всички потребности на социалните групи. Ние имаме развита мрежа и можем да подкрепим едновременно и деца, и възрастни хора в нужда. Имаме Център за социална рехабилитация и интеграция с почасови услуги за деца и възрастни; Два дневни центъра за пълнолетни лица с увреждания с ТЕЛК-ови решения, единият от които предоставя дневна грижа от сутрин до вечер, а другият предоставя седмична грижа от понеделник до петък. Имаме още Център за обществена подкрепа на деца и техните семейства. Своята подкрепа на деца, лишени от родителска грижа и такива в риск в Трявна предоставя и сдружението SOS Детски селища България. Част от социалните услуги на Община Трявна са още социалната институция – Дом за стари хора и Социалното предприятие за обществено хранене, която ежедневно предоставя обяд в дома на хора с увреждания и на самотни възрастни хора. Именно на база изброените социални институции и услуги, смея наистина да твърдя, че при нас има доста добре развита социална мрежа, която ни предоставя възможност да подкрепим всички социални групи.“

В тази връзка имаме ли високо качество на предоставяните тук социални услуги?

г-жа Тотка Димитрова – директор „Социални услуги в общността“ – Община Трявна
„Разбира се. Най-просто казано, за потребителя качеството на предоставяната му социална услуга, се свежда до наличието на достъп до адекватни за неговите потребности безплатни или с минимално доплащане услуги от обучени асистенти, с добра организация на работа. Като човек и професионалист с 30-годишен стаж в социалната сфера и работа из различни градове и институции в страната през годините, виждам, че тук ние успяваме да задоволим тези техни потребности и да затвърдим едно високо качество на предоставяните услуги.“

Няма как да не Ви попитам и за човешкия момент в тази професия. Каква е тя за Вас, знаем, че отговорността, която носиш за другите и психическото натоварване не са малки?

г-жа Тотка Димитрова – директор „Социални услуги в общността“ – Община Трявна
„Така е, но ние се водим преди всичко от грижата и помощта, които може да дадем на хората в нужда. За нас това е призвание. В никакъв случай не усещаме социалната професия като работа и задължение. Радва ни, когато виждаме и усещаме със сърцата си, че сме направили и днешния ден на хората, при които отиваме, малко по-добър, че сме там, когато имат най-голяма нужда от човешка подкрепа. Радва ни, когато виждаме, че можем да подкрепим и семействата на болни хора, на хора с увреждания. Даваме им възможност спокойно да продължават реализацията си на пазара на труда и да знаят, че има кой да се погрижи за техния близък.“

А хората благодарни ли са Ви?

г-жа Тотка Димитрова – директор „Социални услуги в общността“ – Община Трявна
„Разбира се, когато има социално-здравно услуги, когато социалните работници ходят по домовете, сблъскват се отблизо с човешките проблеми, когато пазаруват, почистват или просто поговорят с човека срещу тях, благодарността се чете в очите им. Детската радост е най-чиста и свята, а милите думи от възрастните самотни, болни хора придават и най-големия и важен смисъл на нашата работа.“