Състав на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата


Годишна общинска план-програма по БДП


Годишен общински доклад по БДП

Част 1 Част 2


Протокол от проведено заседание на ОбщКБДП – 11.04.2024 г.


ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЩИНСКИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА