ТРЯВНА ВЕЧЕ РАЗПОЛАГА С КОНТЕЙНЕР ЗА ДЪРВЕСНИ ОТПАДЪЦИ

март 17, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес в Трявна беше доставен контейнер за дървесни отпадъци. Доставката се извършва съгласно подписан меморандум за сътрудничество между Община Трявна и „Кроношпан България“ ЕООД в областта на оползотворяване на дървесните отпадъци, образувани на територията на Община Трявна. „Кроношпан България“ е преработвател на дървесина с изградени модерни съоръжения за рециклиране на дървесни отпадъци.

Контейнерът е с вместимост 38 куб. м. В него ще бъдат изхвърляни клони, стари и негодни за употреба дървени материали като шкафове, маси и др. Поне веднъж седмично натрупаните отпадъци ще бъдат извозвани в завода на „Кроношпан“ във Велико Търново. Отпадъчната дървесина ще бъде рециклирана и ще се използва за производство на плочи (плоскости) от дървесни частици.

Услугата е напълно безплатна за Община Трявна. Досега дървените отпадъци бяха извозвани до Регионално депо за отпадъци – Габрово. Съответно Общината е заплащала за транспортирането на отпадъците до там. Освен, че новият контейнер ще спести средства на Общината, друго предимство е, че ще бъдат постигани целите за рационално оползотворяване на дървесните отпадъци, образувани на територията на община Трявна, намаляване депонирането на отпадъци и подобряване на екологичните показатели на територията на общината.

Меморандумът е подписан за срок от 3 години.