УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК

март 12, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Със заповед на министъра на здравеопазването, издадена на 11.03.2020 г., считано от понеделник 16-ти март, се възобновяват учебните занятия в областите Габрово и Плевен, където има потвърдени случаи на COVID-19. Остават в сила противоепидемичните мерки.

Според заповедта се ограничава достъпът на външни лица в лечебните и социалните заведения, училищата и детските градини. Провеждането на културно-развлекателни, образователни и научни мероприятия на закрито се ограничава до присъствие на 250 души, разположени минимум на метър един от друг или на едно седящо място разстояние. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия на закрито, а ако са неотложни, същите се провеждат без публика. Не се допуска публика и при спортните мероприятия на открито.

Учебните занятия ще се провеждат при спазване на строги противоепидемични мерки, определени със заповед на министъра на образованието и науката също от 11.03.2020 г. Според заповедта е необходимо няколко пъти дневно да се осъществява дезинфекциране на повърхности, подове, санитарни помещения и коридори в училищата и детските заведения. Трябва да бъдат осигурени дезинфектанти за учители и ученици във всяка класна стая и в помещенията в детските градини. В началото на учебния процес, всеки учител е длъжен да напомня за спазване изискванията за лична хигиена. Болни деца и ученици няма да бъдат допускани в училищата и детските градини.