УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЛИРИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ

юни 23, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

КУЛТУРЕН КЛУБ „ТРЯВНА – СОФИЯ“
ОБЯВЯВА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ЛИТЕРАТУРЕН
КОНКУРС ЗА ЛИРИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ
В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЛАВЕЙКОВИ ПРАЗНИЦИ
( ТРЯВНА, 10 – 13 СЕПТЕМВРИ 2020 г.)

Участници в конкурса могат да бъдат всички ученици, които са родени или живеят в община Трявна и прилежащите ѝ селища.
Компетентно жури ще присъди общо шест награди, разпределени в две ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
– за ученици в прогимназиална степен (5 – 7 клас)
– и за ученици в гимназиална степен (8 – 12 клас)

Членовете на Управителния съвет на Културен клуб „Трявна“ са формирали дарителски фонд с лични средства за наградите, както и дипломи за наградените автори и творби.

Наградният фонд е разпределен, както следва:
– две първи награди по 250 лв.
– две втори награди по 100 лв.,
– две трети награди по 50 лв.

Конкурсните работи да бъдат придружени от следната информация:
– Трите имена на участника;
– Възраст, клас;
– Училище;
– Точен адрес с пощенски код, имейл-адрес и телефон за контакти;
– Име, адрес и телефон за контакти на учителя-консултант, активно подпомогнал участника.

За разлика от конкурса „Славейкова награда“ ученическият конкурс на Културен клуб „Трявна – София“ не е анонимен. Текстовете да се изпращат на имейла на Клуба:
konкurs.cct@gmail.com „За литературния конкурс“, в срок до 30 юли 2020 г.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени по време на Славейковите празници (10-13 септември 2020 г.) в читалище „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно
изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година,
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Представените творби не се връщат на участниците.

 

©Културен клуб “Трявна – София”