УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА“ – ТРЯВНА

септември 21, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

През новата учебна година деца и родители ще се ползват от помощта на квалифициран психолог, който работи по Проект  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ в Детска градина „Калина“ – Трявна. Проектът включва дейности, които са напълно безплатни за родителите и за педагогическия персонал на детското заведение.

Първата тема на Училището за родители, чието начало се предвижда за месец октомври, се нарича “ Помощ! Детето не ме слуша“. Насочена е към подпомагане на родителите в тяхната нелека социална роля – те ще бъдат консултирани, както индивидуално, така и групово. Предвиждат се и консултации на родители на деца със СОП, работа с деца със СОП и деца в неравностойно положение.

Интересни теми и изследвания, които проекта включва и които досега не са провеждани в системата на предучилищното образование в община Трявна са: диагностика на способностите и темперамента; особеностите на възприятието при децата; консултации и коригираща терапия при проблемни отношения, стресови състояния и здравословни проблеми.

 

 

 

 

 

 

Психолог в Училището за родители е Кръстинка Попова-Славкова. Тя е с 20-годишен професионално-практически опит с деца, юноши, младежи и възрастни в системата на образованието и социалността; член на Дружеството на Психолозите в България; Магистър психолог; обучител на педагогически специалисти към МОН. Има специализации по Паралелно – педагогика, арт-педагогика и приказкотерапия за деца от 3 до 12 години. Специалист в областта на логотерапевтичната работа с възрастни, деца и юноши.

На снимките – Игрова реализация „Сапунена фабрика“