НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Заявление по образец (35 KB) ;

 

Декларация за регистрация в търговския регистър (24 KB) с посочване на ЕИК или копие от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС;

 

Документи, изискващи се от нормативните актове, които уреждат упражняването на съответната дейност (Удостоверение за регистрация, издадено от Областна дирекция безопасност на храните – Габрово и др.);

 

Схема (извадка от кадастрален план), заверена от Главния архитект на общината за възможността и начина на разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения за търговия на открито.

 

ТАКСА:

   

I търговска зона

 

II търговска зона

 

III търговска зона

   

на ден

 

на месец

 

на ден

 

на месец

 

на ден

 

на месец

 

до 5 кв.м

 

0,80 лв./кв.м.

 

15 лв./кв.м.

 

0,50 лв./кв.м.

 

10 лв./кв.м.

 

0,45 лв./кв.м.

 

6,50 лв./кв.м.

от 6 до 10 кв.м. 0,65 лв./кв.м. 10 лв./кв.м. 0,45 лв./кв.м. 7 лв./кв.м. 0,40 лв./кв.м. 5,50 лв./кв.м.
над 10 кв.м. 0,55 лв./кв.м. 7 лв./кв.м. 0,40 лв./кв.м. 5 лв./кв.м. 0,35 лв./кв.м. 4,50 лв./кв.м.

 

 

За предоставяне на услуги с детски акумулаторни колички – 30.00 лв./месец – за брой

 

* При монтирани с разрешение на главния архитект на постоянно място навеси, тенти, шапрони и др. конструкции, за които има издадено разрешение за сезонна търговия за периода, през който не се извършва търговска дейност, ползвателите на общински терени заплащат 10 % от таксите.

 

   

I търговска зона

   

II търговска зона

 

III търговска зона

1. ул. „П.Р.Славейков”

от ул. „ Стара планина”

до старинния мост

1. ул. „П. Р. Славейков“

от ул. „Стара планина“

до стадиона

Останалите части от гр.Трявна и гр.Плачковци, заедно с присъединените квартали и селата на територията на общината.
2. ул. „Ангел Кънчев” от старинния площад

до ул. „Шипка”

2. Плачковци – пл. „Илинден”
3. ул. „Проф.П.Райков” 3. Плачковци – ул. „Стара планина” от ТПК  „Колективен труд” до ДСК и ул. „Бузлуджа” до ОУ „В.Левски”
4. ул. „Бачо Киро”. 4. ул. „В.Левски “ в участъка от ул. „А.Кънчев” до ЖП-прелеза
  5. ул. „А.Кънчев” от ул. „Шипка” до гаров площад
  6. ул. „Стара планина” гр. Трявна.

СРОК: 14 дни