Информация за предоставяната услуга

 

•  Услуга:

                »  2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници
•   На основание на:           

                Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници – чл. 32

•    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

•    Срок за предоставяне:

               »    Обикновена – 7 раб.дни
               »   Бърза – 3 раб.дни
 
•    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

•    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Заявление по образец;            

               »    Квитанция за платена такса.

• ТАКСА:

                 »   Обикновена – 5,00 лв.

                »   Бърза – 10,00 лв.