НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Искане по образец (11 KB) ;

 

Актуална заверена скица на имота;

 

Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: След представяне на изискуемите документи се изготвя договор за наем по образец.

 

ТАКСА БЕЗ ДДС: След сключването на договор се заплаща наем съгласно Тарифа за определяне на началния минимален размер на годишния наем и аренда за декар площ при предоставяне на земеделски земи общинска собственост под наем и аренда.

 

СРОК: 14 дни за едногодишни договори
              60 дни за многогодишни договори