НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Уведомление по образец (12 KB) ;

 

Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна;

 

Квитанция за платена такса.

 

ТАКСА: 10.00 лв.

 

СРОК: 2 дни