Информация за предоставяната услуга

     •  Услуга:

               »  2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

     •   На основание на:

               »  Закон за кадастъра и имотния регистър – §. 4, във връзка с; чл. 27, ал. 1, т. 1; §. 1, т. 10

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »   Обикновена – 7 раб.дни

»   Бърза – 3 раб.дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Документ за собственост.

 

   •     ТАКСА: 

                »  Обикновена – 10,00 лв./бр.
               »  Бърза – 20,00 лв./бр.