НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Декларация по образец (30 KB) ;

 

Документ за собственост на земеделска земя (мин. 2 дка. на 1 бр. животно);

 

Скица на имотите;

 

Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна;

 

Квитанция за платена такса.

 

ТАКСА: 20 лв.

 

СРОК: 7 дни