НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Заявление по образец (12 KB) ;

 

Справка за брой животни издадена от Официален Ветеринарен лекар към ОДБХ- гр. Габрово;

 

Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна;

 

Квитанция за платена такса.

 

ТАКСА: Няма

 

СРОК: 7 дни