Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

              »  2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

     •   На основание на:

               »  Закон за пчеларството – чл. 8

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »   Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »   7 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                » Заявление по образец (1 MB) ;

                »    Ветеринарномедицинския дневник на пчелина;

                »    Декларация за собственост на пчелни семейства;

 

     • ТАКСА: 

                »  НЯМА