НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Заявление по образец (18 KB) ;

 

Документ за собственост на имота;

 

Актуална скица на имота;

 

Декларация по образец;

 

Актуално удостоверение за наследници /за наследствени имоти/;

 

Изрично пълномощно за получаване на сумите, когато заявлението не се подава лично или декларация (по образец);

 

Начин на получаване на средствата:

В брой на касата на Община Трявна
По банков път чрез посочена от Вас банкова сметка и банка

 

ТАКСА: Няма

 

СРОК: 14 дни