Информация за предоставяната услуга

     • Услуга:

              »  Разрешение за ползване на гробищните терени на територията на община Трявна

       • На основание на:

               »    

      • Орган по предоставянето на административната услуга:

               »   Кмет на община

       • Срок за предоставяне:

               »   веднага

       • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

      • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                »  Заявление по образец (1 MB) ;

                »    Квитанция за платена такса (след издаване на услугата).

       • ТАКСА:

                » 300 лв.