Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

              »   2050 Прекратяване на категория на туристически обект

     •   На основание на:

               »   Закон за туризма – чл. 137, т. 2

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »     7 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Удостоверение за категоризация

   •     ТАКСА: 

                »   НЯМА