Информация за предоставяната услуга

      •  Услуга:

               »  2064 Осигуряване на достъп в недвижими имоти

      •   На основание на:

                »  Закон за устройство на територията – чл. 194, ал. 1

      •    Орган по предоставянето на административната услуга:

                »  Кмет на община

      •    Срок за предоставяне:

                »  14 раб. дни

      •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Документ за собственост;

               »    Разрешение за строеж;

               »    Виза за проектиране;

               »    Предписание на контролни или разпоредителни органи.

 

       •   ТАКСА: 
               »  30,00 лв.