Информация за предоставяната услуга

      •  Услуга:

               »  2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

     •   На основание на:

               »  Закон за устройство на територията – чл. 16, ал. 5

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »    обикновена –  7 раб.дни;

               »    бърза –  3 раб.дни;

 

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец;

               »    Документ за собственост, освен ако същият е вписан в имотния регистър;

               »    Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

           

     • ТАКСА: 

              »    обикновен – 10.00 лв.
             »    бърза – 20.00 лв.