Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »   2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

     •   На основание на:

               »    Закон за движението по пътищата – чл. 167, ал. 2, т. 4

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »    обикновена  –  7 раб.дни;

»    бърза  –  3 раб.дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Копие от ветеринарния паспорт на едрият добитък (кон, магаре, вол и др.);

               »    Квитанция за платена такса.

 •    ТАКСА: 

                »   Обикновена    20.00 лв.
               »   Бърза    40.00 лв.