Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
• На основание на:
» Закон за управление на отпадъците – чл. 19
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» обикновена – 7 раб.дни;
» бърза – 3 раб.дни;
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» Разрешение за строеж / при ново строителство/;
» Квитанция за платена такса

• ТАКСА:
» обикновена – 10,00 лв./бр.
» бърза – 20,00 лв./бр.