Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2112 Издаване на разрешение за строеж
• На основание на:
» Закон за устройство на територията – чл. 148
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» 7 раб.дни;
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

• ТАКСА:
– строежи от първа категория                200,00 лв./бр.
– строежи от втора категория                 180,00 лв./бр.
– строежи от трета категория                  140,00 лв./бр.
– строежи от четвърта категория           100,00 лв./бр.
– строежи от пета категория                      60,00 лв./бр.
– строежи от шеста категория                   20,00 лв./бр.