Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
• На основание на:
» Закон за устройство на територията – чл. 192, ал. 2
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» 30 раб.дни;
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» Документ за собственост;
» Разрешение за строеж;
» Предписание на контролни или разпоредителни органи

• ТАКСА:
» 30,00 лв./бр.