Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »   2123 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат

     •   На основание на:

               »   Закон за туризма – чл. 145

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »     7 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Декларация за обстоятелствата по унищожаването или изгубването на удостоверението за категоризация на

                      туристическия обект;

               »    Документ за платена такса.

 

     • ТАКСА: 

                »   100.00 лв.