Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
• На основание на:
» Закона за местните данъци и такси – чл. 107, т. 6
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» Обикновена – 7 раб.дни;
» Бърза – 3 раб.дни;
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» Документ за собственост;
» Квитанция за платена такса.

• ТАКСА:

» обикновена –                    формат А4 -3,00
                                                  формат А3 -5,00
                                                  формат А2 -7,00
                                                  формат А1-9,00
                                                  формат А0 -12,00
                                                  цифров(графичен) вид – 20,00 лв./бр.
» бърза –                               формат А4 -6,00
                                                  формат А3 -10,00
                                                  формат А2 -14,00
                                                  формат А1-18,00
                                                  формат А0 -24,00
                                                  цифров(графичен) вид – 40,00 лв./бр.