В ТРЯВНА СЕ ПРОВЕДЕ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТА ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПОТО

май 21, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

На 21.05.2021 г. в 11:00 часа, се проведе официална церемония Първа копка по екопроект, финансиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ – „Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“, Рег. №: BG16M1OP002-2.010-0023-C01, АДБФП: Д-34-32/13.05.2020 г.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта:18 месеца.

Начало: 28.05.2020 г.; Край: 28.04.2022 г.

Обща стойност на проекта: 1 549 891.73лв.

ЕФРР: 1 317 407.97лв.

Национално съфинансиране: 232 483.76лв.

Дейности по проекта:
1. Подготовка и изпълнение
2. Техническа рекултивация
3. Организация и управление
4. Информация и комуникация

Събитието откри инж. Петя Папурова – Ръководител на Проекта.

Кметът на Община Трявна Силвия Кръстева пожела успешна и ползотворна работа. Инж. Любомир Накев – представител на „Техно строй България“ ООД – фирмата изпълнител на техническата рекултивация по проекта, разказа за дейностите, които предстои да бъдат извършени.

На церемонията, със символична първа копка, г-жа Силвия Кръстева, инж. Любомир Накев и инж. Георги Илиев – главен инженер в Община Трявна, дадоха ефективен старт на строително-монтажните работи на строителния обект.

На церемонията присъстваха представители на общинска администрация, на строителната и надзорната фирма, както и представители на фирмата по информираност и публичност на проекта.
Проектът включва дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за отпадъци на общината. Дейностите имат за цел максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха. Изпълнителят на проекта ще осъществи дейностите по рекултивация на депото.