ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ, ПРИЕМАЩИ БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

март 2, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна и Областна администрация-Габрово информират всички български граждани, които имат желание да предоставят помощ, осигурявайки жилище на бежанци от Украйна за следните изисквания:

Всеки, който настанява човек от Украйна в частното си жилище е необходимо да осъществи контакт с Регионалната здравна инспекция – Габрово на дежурния телефон за връзка: 0884606423 за провеждане на тестване за Covid-19 на лицата от Украйна, ако такова не е направено при влизане в България и съответно нямат „зелен сертификат“ за ваксинация. За целта са осигурени безплатни бързи антигенни тестове в РЗИ-Габрово.

В 3-дневен срок от настаняването, собственикът на жилището е задължен да регистрира настанените от/при него лица в Районното управление на МВР по местоживеене – служба „Миграция“ (до Паспортна служба). Необходимо е при регистрация да се представят документите за самоличност, както на българския гражданин, така и на украинските лица. Личното присъствие на украинците не е задължително, но е задължително да се посочи дали същите желаят да получат статут на бежанци.

Необходимо е и попълването на анкета със следните въпроси:

  • От какво имате нужда на първо време (дрехи, обувки, лекарства и др.)?
  • Желаете ли детето/децата Ви да посещават детска градина или училище (ако е приложимо)?
  • Имате ли желание за започване на работа, ако да, в каква сфера?

Всички събрани данни от попълнените анкети ще бъдат използвани за осигуряване на последваща помощ и подкрепа от съответните институции – Дирекция „Бюро по труда“, Регионално управление на образованието, Български червен кръст и др.

Препоръчваме при необходимост от медицинска помощ да бъде задължително посетен Център за спешна и неотложна помощ, за което не се изисква заплащане. Всички останали медицински услуги в ДКЦ, МБАЛ и др. лечебни центрове се заплащат според съответния ценоразпис на заведението.

При получаване на статут „бежанец“, украинският гражданин има право на безплатни услуги в сферата на здравеопазването, обхващане на децата в образователната система на България и легален достъп до трудовия пазар у нас.