ВАЖНИ СРОКОВЕ, КАСАЕЩИ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

януари 9, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна информира всички задължени лица по местни данъци и такси, че събирането на данък върху превозните средства за 2024 година вече започна. Предплатилите в пълен размер на годишното задължение до 30 април 2024 г. ползват 5% отстъпка.

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

Данъчно задължените лица, предлагащи нощувки подават декларация по образец до 31 януари на 2024 г. за облагане с туристически данък за 2023 г.