ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

ноември 12, 2020
Автор: Веселин Михов

image

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ТРЯВНА,

Уведомяваме Ви, че от днес 12.11.2020 година касите на Отдел “Местни данъци и такси“ за плащане на данъчни задължения  няма да работят поради влошено здравословно състояние на всички служители.

Данъчните задължения може да плащате по следните начини:

  • Онлайн през касите на ИЗИПЕЙ в страната
  • През интернет системата ИПЕЙ от целия свят
  • По банков път по следната банкова сметка на Община Трявна:

IBAN: BG31STSA93008411029000

BIC: STSABGSF

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: БАНКА ДСК ТРЯВНА

Кодове за вид плащане:

44 14 00 – Окончателен годишен патентен данък
44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти
44 22 00 – Данък върху наследствата
44 23 00 – Данък върху превозните средства
44 24 00 – Такса Битови отпадъци
44 25 00 – Данък припридобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 28 00 – Туристически данък
44 34 00 – Други данъци /пътен данък/
44 80 13 – Такса куче
44 80 07 – Такси за административни услуги

За отваряне на касите ще Ви уведомим допълнително.