ВЪЗМОЖНО Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА В ОБЩИНА ТРЯВНА

септември 21, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Това стана ясно, днес, на проведена работна среща между кметът на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева, обединение „АКВА ПУЛ“ ДЗЗД и инж. Владимир Василев – управител на „ВиК“ ООД – гр. Габрово. Фирмата, сключила договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройство състав пое ангажимент да изиска от МРРБ изготвеният проект за хидровъзел „Нейковци“, който включва изграждането на нова пречиствателна станция за питейна вода и завършването на язовир „Нейковци“.

„Изграждането на пречиствателна станция за питейна вода е сред водещите приоритети на Община Трявна и ние очакваме съдействие за отпускане на финансови средства по проекта, който вече е изготвен.“ подчерта г-жа Силвия Кръстева. Кметът на града запозна детайлно присъстващите с планираното издаване на цифрова карта с цялата водопреносна мрежа на територията на общината; кандидатстването за отпускане на финансови средства, с които ще бъде поставен нов водопровод в землището на село Черновръх, местността Варницата и Данова поляна, както и  изграждането на колектор на ул. „Украйна“, който ще се свързва с Пречиствателната станция за отпадъчни води в Трявна.

„АКВА ПУЛ“ ДЗЗД изпълнява обществена поръчка и ще изготви Регионални прединвестиционни проучвания, които ще посочат всички проблеми на територията на „ВиК“ ООД, Габрово. За всички констатирани несъответствия ще бъдат разгледани съответните мерки за отстраняването им, след което ще бъдат предложени за финансиране с европейски средства или ще се търсят други възможности за отпускане на такива.