ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА В ТРЯВНА

април 9, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

На 14 април (сряда) 2021 г. от 10:00 часа, екипът на Областен информационен център – Габрово организира онлайн събитие за представяне на възможностите за европейско финансиране, насочени към бизнеса от Трявна, през програмния период 2021-2027 г. По време на срещата ще бъдат представени проектите на програмите, чрез които бизнеса от Трявна може да постигане иновации и растеж, да получи средства за насърчаване на мерките за енергийна ефективност и прехода към кръгова икономика, да се създадат партньорства между работодателите и образованието, да се насърчи заетостта и развият уменията на работниците и служителите и др.
Онлайн информационната среща на ОИЦ – Габрово с бизнеса от община Трявна ще се проведе в платформата ZOOM със следните параметри:
https://zoom.us/j/92984688018?pwd=THNzOC8rMlc0VmI0eksyc2p3aCs0Zz09

Meeting ID: 929 8468 8018 Passcode: 713021

Участието в събитието е безплатно!

 

Областен информационен център – Габрово е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Габрово, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.