ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС НА ОТКРИТО В ТРЯВНА

октомври 25, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Новите видеокамери са общо 21 на брой и са монтирани на сградите на Детска градина „Калина“ и детските яслени групи към тях, Детска градина „Светлина“ и новоизградената спортна площадка за фитнес на открито на ул. „Симеон Цонев“ в Трявна. Допълнителното видеонаблюдение е изпълнено по Капиталовата програма на Община Трявна за 2021 год. и засилва контрола в детските заведения и цялостната градска част.

На сградата на ДГ „Светлина“ са монтирани 7 бр. видеокамери; на сградата на яслените групи към ДГ „Калина“ – 6 бр.; на сградата на ДГ „Калина“ – 5 бр. и на спортната площадка – 3 бр. Новата техника е в общите части на сградите и обхваща външните параметри на прилежащите към детските заведения дворове и района на новоизградената спортна площадка. Изпълнението на видеонаблюдението по Капиталовата програма на Община Трявна е още един начин да се гарантира сигурността на всички деца и техните родители, както и да се намали броя на различните вандалски прояви в нашия град.

До момента в Трявна са монтирани видеокамери в Етнографския комплекс; на спортен комплекс „Ангел Кънчев“; на Стената на храбростта; на изхода на града посока гр. Габрово, на пътната отсечка между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Индустриална“ и на сградата на Община Трявна.

„Камерите са инсталирани за наблюдение при 24-часовата охрана в сградата на Община Трявна, съответно от там може да се преглеждат и записите. От различните точки съхранението на данните е с различна продължителност, поради броя камери. В зависимост от движението на заснетите обекти (започват да записват при засечено движение), ще може записите да се връщат минимум 60 дни  назад на повечето обекти, които са под видеонаблюдение в града.“ коментира зам.-кмета на Община Трявна – г-н Марин Маринов.

В най-кратки срокове предстои поставянето и на указателни табели, че дадения обект е под постоянно видеонаблюдение.