VII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ТРЯВНА И ТРЕВНЕНЦИ В НАЦИОНАЛНАТА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА

септември 20, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Специализираният музей в Трявна и Община Трявна организират Седма Национална научна конференция на тема „Трявна и тревненци в националната история и култура“. Събитието ще се проведе тази седмица в Старото славейково школо на 23 и 24 септември. Тази година националният форум е обвързан със следните годишнини: 145 години от Априлското въстание; 150 години от създаването на тревненското читалище; 155 години от рождението на Пенчо Славейков; 200 години от рождението на поп Кою Витанов и 235 години от рождението на летописеца на Трявна поп Йовчо. По време на конференцията ще бъдат представени научни доклади, свързани с изследването на непознати факти, личности, майстори и културни обекти в Трявна и тревненския край, както и новият том 6 от „Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство гр. Трявна“.

 

 

Материалите от конференцията ще бъдат събрани в електронен и хартиен вариант с резюме на български и английски език, след което ще бъдат поместени и издадени от музея в научен сборник.

Ето и пълната програма:

23 септември 2021 г.

10.00 – 11.30 ч. Регистрация на участниците – II етаж на Старото школо
11.30 ч. Откриване на изложбата „Непоказвани музейни съкровища“ – Изложбена зала в Старото школо
Представяне на том 6 от „Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство гр. Трявна“
Официално откриване на конференцията

13.00 – 17.00 ч. Работа по секции
СЕКЦИЯ „ИСТОРИЯ, АРХИВИ“
Заседателна зала – Галерия „Казаков“
Модератори: д-р Ирина Димитрова
д-р Вяра Белева
13.00 – 13.15 ч. д-р Ирина Димитрова, СМРЗИ – Трявна, Емлячен регистър за Трявна от 1869 г.
13.15 – 13.30 ч. доц. д-р Ангел Николов, СУ „Св. Климент Охридски“, Сръбски препис на Теодосиевото житие на Св. Сава от фонда на СМРЗИ гр. Трявна.
13.30 – 13.45 ч. Даниела Цонева, гр. Габрово, Тревненци в историята на Габрово през XIX век.
13.45 – 14.00 ч. Теодора Станчева, гр. Велико Търново, Тревненски родове в Търново и техния принос за националната история и култура.
14.00 – 14.15 ч. д-р Теменуга Георгиева, РИМ Велико Търново, Към историята на абаджийството в Търново.
14.15 – 14.30 ч. Мирослав Тошев, ИМ – Омуртаг, Материали за земеделието в Тревненска околия и окръг Търново от 1896-97 г.
14.30 – 15.00 ч. Кафе пауза
15.00 – 15.15 ч. д-р Вяра Белева, СМРЗИ – Трявна, Аврам Чальовски – българският Форд.
15.15 – 15.30 ч. Даниела Тодорова – Дабкова, СМРЗИ – Трявна, За „дома“ на тревненската община.
15.30 – 15.45 ч. Стефка Вуцова, ДА гр. Габрово, Документалното богатство на Вера Христова, съхранено във фондовете на ДА гр. Габрово.
15.45 – 16.00 ч. Цветомира Койчева, ДА гр. Габрово, Изследванията на Койчо Христов – принос към историята на гр. Трявна.
16.00 – 16.15 ч. Бета Хараланова, гр. Шумен, Паметниците на Петко и Пенчо Славейкови в Двора на кирилицата – гр. Плиска и тяхната дарителка.
16.15 – 16.30 ч. гл. ас. д-р Пламен Събев, Наталия Борисова, РИМ – Велико Търново, Технически подходи при дигитализацията на стари фотоси в музейна среда.
16.30 – 17.00 ч. Дискусии
СЕКЦИЯ „ ДЪРВОРЕЗБА, ИКОНОПИС, СТРОИТЕЛСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ”
Заседателна зала – Изложбена зала в Старото школо
Модератори: гл.ас. д-р Пламен Събев
д-р Румяна Дечева
13.00 – 13.15 ч. доц. д-р Людмил Малев, „Наредба за църковните старини в Царството“ и политиката на Българската православна църква по опазване на културно-историческото наследство.
13.15 – 13.30 ч. гл. ас. д-р Пламен Събев, РИМ – Велико Търново, Царските двери от църквата „Св. Атанасий“ в Арбанаси и тревненските майстори от фамилията Захариевци.
13.30 – 13.45 ч. д-р Вероника Якимова, гр. София, Орнамент и символика в дърворезбите на поп Кою Витанов.
13.45 – 14.00 ч. Иванка Делева, РИМ – Бургас, Тревненски икони в църквата Св. Великомъченик Димитрий в гр. Айтос“.
14.00 – 14.15 ч. Катя Желязкова, докторант в катедра „Църковни изкуства“ към ПБФ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Наследството на Тревненската художествена школа от църквата „Св. Димитър“ в с. Длъгня, Дряновско.
14.15 – 14.30 ч. Любка Цанева, гр. Трявна, За братята Симеон и Цоню Симеонови.
14.30 – 15.00 ч. Кафе пауза
15.00 – 15.15 ч. доц. Петко Недялков, СУ „Св. Климент Охридски“, Съвместната работа на иконописците от Трявна Васил и Тодор Генкови в храмовете „Св. Параскева“ в с. Петърница, Плевенско и „Св. Георги“ в с. Любенова махала“, Новозагорско.
15.15 – 15.30 ч. арх. Милен Маринов, МК-ГД ИОКН, Проект на Първомайстор Генчо Кънев за църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Свищов.
15.30 – 15.45 ч. Христина Грошева – Илиева, НИМ „Христо Ботев“ гр. Калофер, църквата „Св. Архангел Михаил“ – светиня, устояла на залповете на турските оръдия.
15.45 – 16.00 ч. д-р Румяна Дечева, ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, Реставрация на два документа от фонда на СМРЗИ гр. Трявна
16.00 – 16.15 ч. д-р Стефко Аенски, гр. София, Реставрация на културни ценности от Трявна (6 бр. икони и кошовете за книги на Петко Славейков)
16.15 – 17.00 ч. Дискусии
24 септември 2021 г.
10.00 ч. Разходка в музейните обекти на гр. Трявна