ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В АНКЕТА, ПРОУЧВАЩА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНИЯ ПРЕХОД

февруари 15, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Асоциацията на българските градове и региони – АБГР съвместно с Община Трявна започва провеждането на публична анкета във връзка с информираността на местното население относно енергийния преход. Проучването е част от проекта „Активни граждани за енергийно независими общини“ №791, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и включва общините Трявна, Дряново, Панагюрище и Костинброд.

Анкетата е насочена към всички жители на Община Трявна и цели да проучи тяхната информираност относно Зелената сделка, преходът към Зелена енергия, да проучи техните нагласи за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и обединяването им в енергийни общности. Проучването е анонимно, не изисква регистрация и споделяне на лични данни. Всеки, който желае да попълни анкетата и да отговори на включените в нея въпроси може да го направи оттук – https://www.surveymonkey.com/r/Tryavna.

Получените резултати ще помогнат за целенасоченото изработване на информационни материали, които да повишат съответно информираността на гражданите за Зеления преход. По този начин ще се насърчи производството на енергия от възобновяеми източници, ще се разпространява енергийната демокрация и ще се намали енергийната бедност на местно ниво.

Проектът „Активни граждани за независими енергийни общини“ стартира на 1 ноември 2021 год. и реализирането на дейностите по него ще продължат 30 месеца. Стойността му е в размер на 143,297 евро, а водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони“ (АБГР) в съвместно партньорство с „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации“ (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.