ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПОТО В ТРЯВНА

ноември 18, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

 

На 18.11.2020 г. в 11:00 часа, в зала „Дръзновение“ на НЧ „П. Славейков – 1871“ бе даден официален старт на екопроект, финансиран по ОП „Околна среда 2014- 2020 г.“ „Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“

Рег. №: BG16M1OP002-2.010-0023-C01, АДБФП: Д-34-32/13.05.2020 г.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта: 18 месеца

Начало: 28.05.2020

Край: 28.04.2022

Обща стойност: 1 549 891.73лв.

ЕФРР: 1 317 407.97лв. Национално съфинансиране: 232 483.76лв.

Дейности по проекта:
1. Подготовка и изпълнение
2. Техническа рекултивация
3. Организация и управление
4. Информация и комуникация

 

Събитието откри инж. Петя Папурова – Ръководител на Проекта.

Г-жа Силвия Кръстева – Кмет на Община Трявна подчерта значимостта на екологичното равновесие, опазването на зелените пространства и създаването на нови.

Проектът включва дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за отпадъци

на общината. Дейностите имат за цел максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха. Изпълнителят на проекта ще осъществи дейностите по рекултивация на депото.

Гости и домакини на церемонията по откриване отбелязаха, че създадените условия за опазване на околната среда и възстановяване на почвата дават възможност за бъдещо развитие

на туризма в района и за опазване на района от замърсявания.

Подобни проекти вече са изпълнени на много места в България и дават своите положителни резултати за възстановяването на биологичното разнообразие, и за опазването качеството на почвата.

Презентацията на проекта можете да изтеглите от ТУК.