ВТОРА ЕКОКАМПАНИЯ В РАМКИТЕ НА ЕДНА СЕДМИЦА – ОБЩИНА ТРЯВНА НАСЪРЧАВА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

октомври 19, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

В рамките на една седмица, Община Трявна организира две нови екокампании, насърчаващи разделното събиране на отпадъци. Инициативите са насочени към най-малките, които ще могат да предадат с помощта на своите родители и учители пластмасови и хартиени отпадъци.

Втората екокампания е под наслов Използвана хартия за нова книгаи също се организира в трите детски градини на територията на Общината – ДГ “Калина” – Трявна, ДГ “Светлина” – Трявна и ДГ “Осми март” – Плачковци. Основната цел и тук е да се възпита любов у децата, както към книгата, така и към опазване на околната среда. За всяка употребявана хартия, която децата ще предадат, Община Трявна ще подари и детска образователна книжка.

Вярваме, че по този начин, заедно ще насърчим четенето сред подрастващите; ще превърнем книгата в средство и възможност за децата да се социализират и да си взаимодействат; ще допринесем за трайна промяна в разбиранията и в отношението към отпадъците; ще възпитаме отговорно отношение към рециклирането на отпадъци; ще изградим разбиране и осъзнаване, че отпадъците трябва да се събират разделно, за да могат да бъдат рециклирани; ще изградим култура на екологично поведение и ще дадем възможност на родителите да възпитат отговорно отношение в своите деца към заобикалящата ни природа.