XIV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА – ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА „МОЯТА БЪЛГАРИЯ“

март 22, 2019
Автор: Веселин Михов

image

Конкурсът за рисунка – дигитална живопис и графика  „Моята България“ се организира от Младежки център – Добрич. В годините той се превръща в съпътстваща проява при провеждането на Европейски младежки поп – рок конкурс „Сарандев“. В дните на конкурса се представят отличените творби подредени в изложба.

 

РЕГЛАМЕНТ

 

Целта на конкурса e децата и младите хора да покажат своя талант; да се създаде по-голям интерес към компютърното рисуване; да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора; да се предостави възможност на участниците да бъдат оценени по достойнство .

 

Право на участие в конкурса  имат всички деца и млади хора  на възраст от 10 до 25 години навършени към 31 декември 2019 г. в четири  възрастови групи:

 • І група         10 – 12 години;
 • ІІ. група 13 – 15 години;
 • ІІІ група 16 – 18 години;
 • ІV група 19 – 25 години;

Всеки участник може да изпрати до 2 творби.

 

Творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящи  графични  редактори на компютъра. Например : Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  Macromedia Free Hand, Wizard brush и др.

 

Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена на  хартиен носител –  формат  А3, без рамка и паспарту.

 

Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

 • Заглавие на творбата;
 • Трите имена на автора;
 • Дата и година на раждане;
 • Точен адрес;
 • Учебно заведение (школа);
 • Адрес за кореспонденция ( e-mail);телефон
 • Име на програмния продукт с който е създадена.

 

Изисквания към творбите:

 • Да са рисувани със свободна ръка с инструментите на графичните редактори.
 • Да не са  изработени върху готови картини.
 • Рисунката  да не е участвала в други конкурси.
 • Творбите да са авторски.

 

Наградище бъдат връчени грамоти за участие и награди във всяка възрастова група. Компетентно жури  ще определи наградените участници в националния  конкурс.

 

Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 15 април 2019 г., с придружаваща декларация за съгласие относно обработката на личните данни на адрес:

Младежки  център

за конкурса “Моята България”.

пл. „Стария орех” №1, ПК 15

9300 гр. Добрич

 

Резултатите ще бъдат обявени на 03.05.2019 г. на сайта на Младежки център – www.ycd.bg

 

С отличените творби ще бъде открита изложба на 10 май 2019 г.

 

При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да бъдат използвани както върху рекламни материали, така и за нуждите на Младежки център. Конкурсните творби остават във фонда на Младежки център.

 

За допълнителна информация:         тел: 058/60-26-91

                                                               0884 311 430 ; 0884 311 428

                                                               e-mail:mcdobrich@mc-dobrich.org

www.ycd.bg

Декларация за съгласие