ЗА ЕДНА ГОДИНА: СПАД НА БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЩИНА ТРЯВНА

октомври 11, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Процентът на безработица на територията на Община Трявна за последната една година е намаляла с 2,33 %. Това сочат последните актуални данни на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово. През месец септември 2020 год. броят на регистрираните души без работа е бил 304, а към настоящия момент техният брой е 183. Най-висок е бил процента на безработни през април 2020 год. – 8,98% или 466 души.

Най-много работни места има разкрити в следните сектори:

  • Преработваща промишленост – 26%
  • Хотелиерство и ресторантьорство – 16%
  • Социални дейности – 16%
  • Образование – 11%
  • Търговия – 9 %
  • Транспорт – 7%
  • Строителство – 5%

От тях 45% заемат длъжности в промишлеността – квалифицирани работници, машинни оператори и монтажници, професии, неизискващи специална квалификация; 33% изпълняват социални услуги, осигуряват защита и сигурност, полагат грижи за хората или са продавачи и 18% заемат административни длъжности. Данните са съгласно Националната квалификация за професиите и длъжностите.

Не малък е и броят на новите заети работни места по спечелените от Община Трявна социални проекти, които осигуряват доходи на наетите поне за една година. По проекта „Патронажна грижа +“ до момента са започнали работа 16 души в сферата на социално-здравните услуги. До края на месеца ще бъдат доназначени още четирима души – трима хигиенисти и един портиер в Дома за стари хора в гр. Трявна.

Проектът „Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна“ успя да предостави работа на общо 10 души с увреждания и на хора в неравностойно положение на пазара на труда. Тези от тях, които нямаха нужната квалификация преминаха необходимото обучение и днес работниците извършват дейности и услуги по озеленяване, почистване, поддръжка и облагородяване на обществени зони и частни имоти в Община Трявна.

Своята възможност за започване на работа са получили и 6 души към програмите на Бюрото по труда. Към програмата „Активиране на неактивни лица“, чиято основна цел е насърчаване на младежите до 29 години да учат и да работят, е започнал един човек; към „Старт на кариера“ и „Заетост на продължително безработни лица“ също са започнали по един човек във всяка програма. Към „Регионална програма“ предстои назначаването на още четирима души, които ще извършват поддръжка на инфраструктурата в общината.