ЗА УЧЕНИЦИТЕ: КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „МОИТЕ ПРЕДСТАВИ ЗА ДОБРОВОЛЦИТЕ, ПОМАГАЩИ ПРИ БЕДСТВИЯ И ПОЖАРИ“

ноември 13, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

КОНКУРСЪТ СЕ ОРГАНИЗИРА ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА – 5 ДЕКЕМВРИ 

По случай 5 декември – Международен ден на доброволеца, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Национална асоциация на доброволците в Република България в партньорство с Министерство на образованието и науката организират конкурс за разработване на есе на тема „Моите представи за доброволците, помагащи при бедствия и пожари“. В литературната надпревара могат да участват всички младежи на възраст между 16 и 18 години.

Целта е учениците да представят своята гледна точка по отношение на нуждата от оказване на безвъзмездна помощ на доброволни начала от непознати хора на професионалните структури и на населението при възникнала извънредна ситуация за овладяване на пожари, наводнения, снеговалежи и др.

Изисквания за участие:

  • Обем – до 3 печатни/4 ръкописни страници;
  • Начин и срок за предаване на творбите – на електронна поща: esedobrovolci@gmail.com в срок до 5 декември 2023 г. включително;
  • Придружаваща информация – три имена на автора, навършени години към 05.12.2023 г., населено място, електронна поща и телефон за контакт на автора/родителя;
  • Всеки автор може да участва само с едно есе.

Избор на победителите и награди:

Оценяването ще се извърши от комисия, сформирана от представители на ГДПБЗН към МВР, „Национална асоциация на доброволците в Република България“ и МОН. Есетата, които отговарят на изискванията на т. 1 и т. 2 ще бъдат предоставени на комисията без личните данни на авторите. Есетата, неотговарящи на изискванията няма да бъдат разглеждани.

Основни критерии за оценяване: 

  • Тематична свързаност на есето;
  • Структура: увод – изложение – заключение;
  • Последователност/логика на изложението;
  • Спазване на правилата за правопис и пунктуация;
  • Оригинална гледна точка на автора по темата.

Наградите за трите отличени есета са както следва: I място – лаптоп, II място – таблет и III място – електронна книга.

Победителите ще бъдат обявени на 19 януари 2024 г., като имената на печелившите и техните есета ще бъдат публикувани на Интернет страницата – www.navrb.bg. Наградите ще бъдат връчени по време на церемонията „Пожарникар на годината – 2023 г.“.

За допълнителна информация: г-жа Ралица Тодорова – тел. 02/98 21 236, 0889 027 489.

*Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване. 

Снимка: Архив, Община Трявна